image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN AN LÃO HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU LUẬT BIÊN PHÒNG VIỆT NAM”
Lượt xem: 14

Thực hiện Kế hoạch số 4279/KH-BĐBP ngày 11/9/2023 của Bộ đội Biên phòng về Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam”, Ủy ban nhân dân thị trấn An Lão hưởng ứng cuộc thi với các nội dung như sau:

1. Mục đích:

- Nhằm thông tin, phổ biến rộng rãi, có chiều sâu những nội dung cơ bản Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết có liên quan tới các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương, các cơ quan, đơn vị trong, ngoài Quân đội, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, cán bộ, nhân dân cả nước, nhất là cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cán bộ, nhân dân khu vực biên giới, người nước ngoài đang sinh sống, làm việc, học tập, công tác tại Việt Nam; từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và toàn thể nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật. Gắn nhiệm vụ phổ biến, tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam với trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức; góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững chắc; động viên, khuyến khích các tầng lớp nhân dân, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong cả nước hưởng ứng, tham gia, phối hợp, cộng tác, giúp đỡ lực lượng BĐBP thực hiện nhiệm vụ.

2. Đối tượng tham gia dự thi:

Công dân Việt Nam ở trong nước và nước ngoài; người nước ngoài đang sinh sống, làm việc, học tập, công tác tại Việt Nam.

Đối tượng trọng tâm: Đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên trên toàn quốc; cán bộ, nhân dân, người nước ngoài đang sinh sống, làm việc, học tập, công tác ở các tỉnh, thành phố biên giới.

3. Nội dung thi:

- Nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam số 66/2020/QH14 ngày 11/11/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nghị định số 106/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Biên phòng Việt Nam.

- Một số quy định pháp luật liên quan đến biên giới và hoạt động của BĐBP.

4. Hình thức thi:

Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức thi trực tuyến trên Website http://bdbp.com.vn và ứng dụng “Luật Biên phòng Việt Nam” thuộc hệ điều hành Android, IOS.

5. Thời gian tổ chức Cuộc thi:

Dự kiến từ ngày 10/10/2023 đến ngày 10/12/2023

- Vòng thi tuần (04 tuần): Dự kiến từ ngày 10/10 đến hết ngày 07/11/2023.

- Vòng bán kết: Dự kiến ngày 14/11/2023.

- Vòng chung kết: Dự kiến ngày 21/11/2023.

- Tổng kết, trao giải: Dự kiến trong khoảng từ ngày 06/12 đến ngày 10/12/2023.

Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiều Luật Biên phòng Việt Nam” là dịp để cán bộ, công chức, nhân dân thị trấn An Lão tìm tiểu một cách sâu rộng các nội dung của Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết. Từ đó, nâng cao nhận thức cũng như trách nhiệm của toàn bộ tầng lớp nhân dân nói chung và nhân dân thị trấn nói riêng./.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới