image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI THÔNG BÁO VỀ TÌNH HÌNH ỨNG PHÓ BÃO SAOLA
Lượt xem: 46
Ban chỉ huy PCTT&TKCN thị trấn An Lão thông báo về việc chủ động ứng phó với bão gần Biển Đông (bão SAOLA)
         Tải về
Ban chỉ huy phòng chống lụt bão thị trấn An Lão thông báo việc chủ động ứng phó với bão gần Biển Đông (bão SAOLA)
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới