image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Trường Tiểu học Thị Trấn An Lão tham gia tập huấn đăng ký và sử dụng chữ ký số từ xa MySign Viettel.
Lượt xem: 27

         Căn cứ vào nhiệm vụ chuyển đổi số của ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023, trong đó có Đề án ký số ngành giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu số hóa sổ điểm điện tử, học bạ điện tử; số hóa việc quản lý hồ sơ, sổ sách của tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành giáo dục.

         Vừa qua, Liên danh Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông và Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội phối hợp với tập đoàn Quảng Ích và Công ty TNHH Giáo dục Emicro đã tiến hành tập huấn ký số tới 100% toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Tiểu học Thị Trấn An Lão qua phần mềm MySign.

         Chữ ký số từ xa MySign: Một dạng chữ ký điện tử với các thông tin được mã hóa bằng khóa riêng của người gửi, được đính kèm theo văn bản nhằm đảm bảo cho người nhận định danh và xác thực đúng nguồn gốc, tính toàn vẹn của dữ liệu nhận được.

         Qua buổi tập huấn này đã giúp cho các Đ/c giáo viên trong nhà trường tiếp cận với những vấn đề cơ bản về lợi ích, hiệu quả, cách sử dụng chữ ký số như một biện pháp tiện lợi, an toàn, giảm thời gian thực hiện hồ sơ chuyên môn, góp phần vào việc thực hiện kế hoạch chuyển đổi số trong ngành Giáo dục cũng như kế hoạch chuyển đổi số của trường Tiểu học Thị Trấn An Lão năm học 2023 - 2024.

         Tg: T.T.G

Anh-tin-bai
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới