image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Thăm đồng đánh giá năng suất lúa vụ mùa năm 2023
Lượt xem: 33
Anh-tin-bai

         Thực hiện kế hoạch gieo cấy lúa năm 2023, sáng 07/11/2023 Đảng ủy-HĐND-UBND, UB.MTTQ các đoàn thể, các Tổ dân phố trên địa bàn thị trấn An Lão tổ chức thăm đồng đánh giá năng suất lúa vụ mùa năm 2023.

         Vụ mùa năm 2023 thị trấn An Lão gieo cấy 39ha lúa mùa tập trung chủ yếu tại Tổ dân phố Hoàng Xá. Do tập trung cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo từ khâu làm đất, cơ cấu trà và giống lúa, công tác chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh nên diện tích lúa phát triển tốt, đảm bảo lúa sinh trưởng phát triển tốt.

         Với phương châm xanh nhà hơn già đồng hiện nay nhân dân đang tích cực công tác thu hoạch đảm bảo bảo vệ tốt năng suất lúa vụ mùa năm 2023.

         Để đánh giá kết quả gieo cấy sáng nay ngày 07/11/2023 Ban chỉ đạo sản xuất thị trấn An Lão tiến hành thằm đồng đánh giá năng suất, nhận định lúa vụ mùa năm 2023 phát triển tốt, công tác phòng trừ sâu bệnh đảm bảo do vậy năng suất lúa ước đạt 58/tạ/ha.

Anh-tin-bai
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới