image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn một biện pháp hiệu quả trong bảo vệ môi trường
Lượt xem: 21

         Thực hiện Kế hoạch số 59/KH-STNMT ngày 18/4/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng về việc triển khai thực hiện mô hình điểm phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2023; Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 20/6/2023 của UBND huyện An Lão về việc Tổ chức phân loại rác thải đầu nguồn trên địa bàn huyện.

         Sáng ngày 06/9/2023, Ủy ban nhân dân thị trấn An Lão phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị tập huấn phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thị trấn.

         Qua thời gian làm việc nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị đã hoàn thành chương trình đề ra.

         Hội nghị đã lắng nghe hướng dẫn mô hình phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn và lắng nghe nhiều ý kiến tâm huyết đóng góp, xây dựng.

         Trong thực tế việc phân loại rác tại nguồn góp phần giảm thiểu tổng lượng rác thải trong cộng đồng thải ra môi trường nhằm giảm tải cho môi trường, tiết kiệm chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý. Ngoài ra, các nguồn nguyên liệu có thể tái chế như: rác hữu cơ, giấy, nhựa, kim loại… cũng bị chôn vùi trong đất, đặc biệt như rác thải nilon theo tính toán phải mất hàng trăm năm sau mới có thể phân hủy.

         Trong khi đó, việc tái chế rác thải không chỉ có ý nghĩa về mặt môi trường mà còn đem lại lợi ích về kinh tế. Đặc biệt, với lượng hữu cơ lớn trong rác thải sinh hoạt đây sẽ là nguồn nguyên liệu dồi dào để sản xuất phân vi sinh, một loại phân rất tốt cho cây trồng và thân thiện với môi trường.

              Hội nghị tập huấn có ý nghĩa rất lớn, góp phần bổ sung kiến thức, nâng cao nhận thức của mỗi người trong việc thực hiện phân loại rác tại nguồn. Sau buổi tập huấn, các thành viên tham dự, các Tổ dân phố tiếp tục tuyên truyền đến các cá nhân, hộ gia đình, rộng hơn nữa là cộng đồng cùng nhau thực hiện tốt việc phân loại rác tại nguồn, góp phần bảo vệ môi trường sống ngày càng xanh - sạch - đẹp và văn minh.

    TG: T.T.H

Anh-tin-bai

Anh-tin-bai

Anh-tin-bai
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới