image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA NGÀNH THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG
Lượt xem: 28
KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA NGÀNH THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

             Trong 6 tháng đầu năm 2023, ngành Thông tin và truyền thông đạt được những con số ấn tượng.

         Doanh thu toàn ngành Thông tin và Truyền thông ước đạt hơn 1,6 triệu tỷ đồng, đạt 39,6% so với kế hoạch năm 2023. Nộp ngân sách nhà nước ước đạt 45.405 tỷ đồng, đạt 43,66% so với kế hoạch năm 2023. Lĩnh vực bưu chính viễn thông tiếp tục tăng trưởng. Đặc biệt lĩnh vực chuyển đổi số quốc gia đạt được những thành tích vượt bậc. Tính đến ngày 19/6/2023, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình đủ điều kiện ước đạt 90,66%, đạt 90,66% kế hoạch năm 2023 (mục tiêu năm 2023 là 100%). Hiện có 80/83 Bộ, tỉnh đã ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần theo Nghị định số 42/2022/NĐ-CP (Hà Nội, Nam Định, Đắk Nông chưa ban hành). 63/63 địa phương đã ban hành Nghị quyết, Chỉ thị về chuyển đổi số, kế hoạch/đề án về chuyển đổi số và kiện toàn, thành lập Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số.

         Những kết quả đạt được đã khẳng định vai trò, vị trí của ngành Thông tin và Truyền thông trước yêu cầu phát triển mới của Việt Nam, với khát vọng trở thành quốc gia hùng cường, thịnh vượng.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới