image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Thực hiện tốt hoạt động “Nghĩa tình Đồng đội” Vận động Hội viên CCB tích cực tham gia xây dựng cơ sở Hội VMTD
Lượt xem: 16

Công tác xây dựng cơ sở Hội CCB VMTD luôn được cấp ủy Đảng quan tâm lãnh đạo, sự tạo điều kiện của chính quyền địa phương. Thời gian qua, CCB Thị trấn An Lão đã chủ động triển khai thực hiện các hoạt động, giải pháp, hình thức nhằm kịp thời động viên cán bộ, hội viên CCB tích cực tham gia xây dựng cơ sở Hội VMTD; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền, vận động nhân dân mà thường xuyên, trực tiếp là hội viên CCB chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KT-XH, các phong trào của địa phương.

          Nổi bật là các hoạt động “ Nghĩa tình Đồng đội”. Trong điều kiện tình hình mới, cùng với sự phát triển KT-XH, nhất là sự phát triển của KNCN và công nghệ thông tin.. thì sự thay đổi về nhận thức, tâm tư, tình cảm của nhân dân nói chung trong đó có hội viên CCB cũng có sự phát triển mới. Công tác vận động nhân dân cũng đòi hỏi có sự thay đổi cả về nội dung, hình thức cũng như phương pháp tiến hành.

          Nhận thức sâu sắc vấn đề, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thường vụ, BCH Hội CCB đã quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về công tác tuyên truyền, vận động nhân dân; đánh giá đúng tình hình, xác định nội dung, hình thức, biện pháp thực hiện. Trong đó, xác định trọng tâm là các hoạt động “ Nghĩa tình Đồng đội”; coi đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, trực tiếp tác động đến tâm tư, tình cảm hội viên; làm tốt hoạt động này sẽ quyết định đến sự phát triển của Hội và công tác xây dựng Hội TSVMTD.

          Bằng các hình thức hoạt động, Thường vụ, BCH Hội đã thống nhất, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt 3 việc làm chính: Tổ chức thăm hỏi, động viên hội viên khi ốm, gặp tai nạn rủi ro, khó khăn trong cuộc sống; tổ chức thăm, viếng người thân hội viên khi từ trần; tham gia cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình tổ chức chu đáo, trang trọng, tận tình khi hội viên từ trần.

          Nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức thực hiện được thống nhất trong toàn Hội, xác định cụ thể trong quy chế; hàng năm đều có sơ, tổng kết, đánh giá kết quả đạt được, những bất cập, khó khăn, điều chỉnh, bổ sung kịp thời cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Lực lượng trực tiếp thực nhiệm vụ phục vụ (Tổ phủ Quân kỳ) được kiện toàn, đầu tư trang phục nghi lễ, bồi dưỡng, tập huấn thống nhất.

          Trong điều kiện nguồn kinh phí hoạt động còn ít; đội ngũ cán bộ các cấp Hội hầu hết là kiêm nhiệm, nhiều đồng chí tuổi cao, làm việc trên tinh thần tự nguyện..; địa bàn cư trú của gia đình hội viên rộng, có nhiều hội viên quê gốc ở các địa phương khác về cư trú tại thị trấn.., vì vây, việc tổ chức thực hiện các hoạt động thăm, hỏi gặp khó khăn...

          Với tinh thần “Tình Đồng đội”, đội ngũ cán bộ các cấp, các đồng chí hội viên đã khắc phục khó khăn, chủ động, tích cực, sáng tạo, trách nhiệm cao; bằng nguồn vốn quỹ do các hội viên đóng góp đã khai thác, quản lý, sử dụng tiết kiệm; đồng thời chủ động nắm bắt thông tin kịp thời, tổ chức chặt chẽ, tận tình, chu đáo. Khi hội viên, gia đình hội viên có việc theo quy chế, với quan điểm: Tập trung quân số cao nhất, bắt buộc ở mỗi cấp đều phải có cán bộ Hội trực tiếp phụ trách và các hội viên ở gần, có điều kiện thời gian tham gia cùng.

          Vì vậy, có thể khẳng định rằng: Các hoạt động “ Nghĩa tình Đồng đội” của CCB thị trấn An Lão thời gian qua tuy nhỏ, không mới nhưng đã có tác động tích cực đến kết quả công tác vận động nhân dân, tác động trực tiếp đến tâm tư, tình cảm hội viên CCB, được hội viên và nhân dân ghi nhận. Qua đó, đã động viên, khích lệ hội viên tích cực tham gia, chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước và quy định của đia phương, xây dựng tổ chức Hội VMTD./.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới