image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn An Lão lan tỏa mô hình “Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch” và “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” góp phần duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí đạt chuẩn đô thị văn minh trên địa bàn thị trấn An Lão
Lượt xem: 42

         Thực tế cách mạng Việt Nam đã chứng minh, mọi tiến bộ xã hội đều có sự tham gia tích cực của phụ nữ; cũng từ thực tế cách mạng, phụ nữ Việt Nam đã ngày càng trưởng thành, đáp ứng ngày càng cao yêu cầu của cách mạng, xứng đáng với lời khen ngợi của Bác Hồ kính yêu “Non song gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già ra sức thêu mà thêm tốt đẹp rực rỡ”. Đặc biệt trong công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, Phụ nữ đã không ngừng phát huy truyền thống "Trung hậu, đảm đang, tài năng, anh hùng"; "Lao động cần cù, thông minh sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", họ là động lực quan trọng trong công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội. Phụ nữ vừa là người lao động, người công dân đồng thời là người mẹ, người thầy đầu tiên của con người, phụ nữ đóng một vai trò vô cùng to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

         Phát huy truyền thống của Phụ nữ Việt Nam trong những năm qua, Hội LHPN thị trấn An Lão ngày càng trưởng thành về mọi mặt, khẳng định vai trò quan trọng trong việc tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp phụ nữ, trở thành tổ chức chính trị - xã hội nòng cốt trong hệ thống chính trị. Ban Chấp hành Hội đã luôn đoàn kết, chủ động, đổi mới trong triển khai nhiệm vụ do Cấp ủy, chính quyền, Hội cấp trên giao cũng như các cuộc vận động, phong trào thi đua do Trung ương Hội phát động, nhất là phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 3 sạch”. Thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã xây dựng người phụ nữ thị trấn An Lão đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; rèn luyện phẩm chất đạo đức “tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng thị trấn An Lão đạt chuẩn đô thị văn minh.

 

Anh-tin-bai

 

Cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia giao lưu, học tập

mô hình thu gom rác thải sinh hoạt, trồng cây ăn quả và du lịch sinh thái

 

 
Anh-tin-bai

 

Cán bộ, hội viên phụ nữ thị trấn An Lão

 tích cực tham gia Hội diễn văn nghệ chào mừng 35 năm ngày Tái lập huyện

 

Anh-tin-bai

 

Cán bộ, hội viên phụ nữ thị trấn An Lão

Với các tiết mục nhảy hiện đại nhân kỷ niệm Ngày phụ nữ Việt Nam

 

         Hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động, các chi hội tích cực tham gia, thực hiện công trình, phần việc xây dựng đô thị văn minh; trong đó tập trung vào các phần việc như chỉnh trang nhà ở, tường rào, cổng ngõ, sân vườn, các hoạt động bảo vệ môi trường, với mô hình điểmPhân loại rác thải tại nguồn ở Chi hội Tổ dân phố Hoàng Xá”, “Nhà sạch, vườn đẹp”, Tuyến đường phụ nữ tự quản sáng - xanh - sạch - đẹp”.

 

Anh-tin-bai
 

 

Tuyên truyền phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn

         Ra mắt mô hình Phân loại rác thải tại nguồn” nhằm tuyên truyền, vn động hội viên phụ nữ và nhân dân cùng chung tay phân loại rác ngay tại hộ gia đình, nhằm giảm lượng rác thải ra môi trường, tận dụng rác hữu cơ để làm phân bón; nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong nhân dân hình thành thói quen, ý thức phân loại rác  góp phần xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp - văn minh.

         Mô hình xây dựng gia đình "5 có, 3 sạch", gồm các tiêu chí: có ngôi nhà an toàn, có kiến thức, có sinh kế bền vững, có sức khỏe, có nếp sống văn hóa; sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ được cán bộ, hội viên phụ nữ thị trấn tích cực tham gia, đạt kết quả cao góp phần thiết thực duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt chuẩn đô thị văn minh

 

Anh-tin-bai

Hội viên Chi hội tổ dân phố Trung Dũng ra mắt mô hình “5 có, 3 sạch

         Ngoài ra Hội LHPN thị trấn luôn có nhiều hoạt động giúp phụ nữ nghèo được đông đảo cán bộ, hội viên hưởng ứng ủng hộ; các chi hội đã vận động hội viên phụ nữ đóng góp số tiền hơn 10 triệu đồng hỗ trợ cho phụ nữ nghèo thuộc gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; giúp 14 hộ gia đình đạt các tiêu chí “5, 3 sạch”; giúp 02 hộ phụ nữ thoát cận nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ cận nghèo từ 1,69% (năm 2022) xuống còn 0.8% (năm 2023). Đến cuối tháng 6/2023, toàn thị trấn658 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí "gia đình 5 có, 3 sạch”.

         Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã phát động phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” và tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch” trong cán bộ, hội viên, phụ nữ, mà nữ công nhân viên chức, lao động là lực lượng nòng cốt

Phong trào “Phụ nữ thời đại mới” với các tiêu chí cụ thể, phù hợp đã góp phần không nhỏ vào kết quả chung của phong trào “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”

 

Anh-tin-bai
 

Phụ nữ ngày càng mạnh dạn, tự tin trong nhiều lĩnh vực,

nổi bật là phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Thực hiện hiệu quả các cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch” và phong trào Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” chính là cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả các tiêu chí xây dựng đô thị văn minh, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về “Phát huy truyền thống, tiềm năng, thế mạnh và tinh thần làm chủ, khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ”. Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế”./.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới