image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN AN LÃO TRIỂN KHAI CÓ HIỆU QUẢ THỰC HIỆN LIÊN THÔNG 2 NHÓM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Lượt xem: 16

 

         Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 15/5/2015 hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.

         Ngày 23/5/2022, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 27/2022/QĐ-UBND về Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

         Theo đó, Ủy ban nhân dân thị trấn An Lão triển khai thống nhất 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông trên, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị nghiệp vụ liên quan, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân khi đăng ký hộ tịch ở 2 nhóm thủ tục này. Triển khai cung cấp dịch vụ công ở 2 nhóm thủ tục liên thông trên đem lại nhiều lợi ích, tiêu biểu như: Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, giảm bớt TTHC, khắc phục tình trạng sai lệch thông tin, làm giả hồ sơ, đơn giản hóa TTHC, giảm thời gian giải quyết... tạo điều kiện thuận lợi cho công dân.

         Quan tâm đến công tác cải cách hành chính nói chung, cung cấp dịch vụ công nói riêng, UBND thị trấn An Lão đã cung cấp các trang thiết bị đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký, quản lý hộ tịch tại trụ sở UBND. Đặc biệt, công chức Tư pháp - hộ tịch được trang bị kiến thức chuyên môn đảm bảo giải quyết thủ tục nhanh gọn, không gây phiền hà cho người dân, góp phần để Nhà nước bảo hộ quyền, lợi ích hợp pháp cho công dân.

         Kết quả, đến nay, UBND thị trấn An Lão đã thực hiện 10 hồ sơ liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và 01 hồ sơ  đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí./.

Anh-tin-bai

 

TG: P.T.L

Anh-tin-bai

Anh-tin-bai
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới