image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
thực hiện khảo sát, lấy ý kiến của người dân và tổ chức để đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố.
Lượt xem: 13

         UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch 282/KH-UBND thực hiện khảo sát, lấy ý kiến của người dân và tổ chức để đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố.

         Mục tiêu của Kế hoạch nhằm phát huy quyền làm chủ, vai trò giám sát của Nhân dân đối với hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước thành phố.

         Thông qua việc khảo sát, đánh giá, các cơ quan hành chính nhà nước nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của người dân/tổ chức để có những giải pháp cải thiện, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công, nâng cao ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ người dân/tổ chức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức được sử dụng là một trong những nội dung để đánh giá xác định Chỉ số Cải cách hành chính năm 2023 của các Sở, ngành, UBND các quận, huyện.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới