image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP NHẬN HỒ SƠ TRỰC TUYẾN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN AN LÃO
Lượt xem: 40
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN AN LÃO THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP NHẬN HỒ SƠ TRỰC TUYẾN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN AN LÃO

         Thực hiện Quyết định số 2813/QĐ-UBND ngày 29///2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố  ban hành danh mục TTHC đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

         Ủy ban nhân dân huyện An Lão ban hành thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên đại bàn huyện An Lão cụ thể như sau:Tải về

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới