image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
THỊ TRẤN AN LÃO TRIỂN KHAI CÓ HIỆU QUẢ NGHỊ ĐỊNH 104/2022/NĐ-CP
Lượt xem: 29

              Thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

              Ủy ban nhân dân thị trấn An Lão đã tập trung trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả khi thực hiện một số thủ tục hành chính phục vụ người dân; góp phần công khai, minh bạch, đơn giản hóa, tiến tới loại bỏ các thủ tục hành chính rườm rà; tiết kiệm thời gian, chi phí cho xã hội; hạn chế tình trạng tiêu cực trong thực thi công vụ. Quan tâm đầu tư trang bị cơ sở vật chất phù hợp phục vụ tra cứu thông tin dân cư, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các thủ tục hành chính; cùng với đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về quyền lợi và nghĩa vụ của bản thân trong việc cung cấp thông tin để thực hiện thủ tục hành chính.

              Cụ thể, khi cung cấp 16 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch, cán bộ tiếp nhận hồ sơ không yêu cầu công dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú cũng như xác nhận thông tin cư trú. Theo đó, công dân chỉ cần xuất trình thẻ CCCD gắn chíp khi có yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính, bao gồm: Thủ tục đăng ký kết hôn; Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con; Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con; Thủ tục đăng ký khai tử; Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động; Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động; Thủ tục đăng ký khai tử lưu động; Thủ tục đăng ký giám hộ; Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ; Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch; Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; Thủ tục đăng ký lại khai sinh; Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân; Thủ tục đăng ký lại kết hôn; Thủ tục đăng ký lại khai tử; Thủ tục xác nhận thông tin hộ tịch./.

anh tin bai

 

    Tg: P.T.L

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới