image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Thị trấn An Lão công bố quy trình nội bộ trong giải quyết THHC
Lượt xem: 412
Căn cứ Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 18/11/2022 của Ủy ban nhân dân huyện An Lão về rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan nhà nước giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn huyện An Lão; thị trấn An Lão công bố 14 danh mục TTHC nội bộ tại Ủy ban nhân dân thị trấn An Lão.
Tải về
Tải về
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới