image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Thị trấn An Lão ban hành QĐ bãi bỏ và ban hành quy trình giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực LĐTBXH
Lượt xem: 75
Thị trấn An Lão ban hành QĐ bãi bỏ và ban hành quy trình giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực LĐTBXH theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

         Căn cứ Quyết định số 1217/QĐ-UBND ngày 10/5/2023 của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố danh mục Thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động – Thương binh và  Xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

         Căn cứ Quyết định số 1423/QĐ-UBND ngày 25/5/2023 của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố danh mục Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Lao động – Thương binh và  Xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

         Ủy ban nhân dân thị trấn An Lão ban hành quyết định về việc bãi bỏ 23 (hai mươi ba) quy trình trong Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của UBND thị trấn An Lão (Chi tiết tại phụ lục I đính kèm).Đồng thời ban hành và áp dụng 17 quy trình vào Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của UBND thị trấn An Lão Chi tiết tại phụ lục II đính kèm) thuộc lĩnh vực LĐTBXHTải về

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới