image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
ĐIỀU ĐỘNG CÁN BỘ QUẢN LÝ TẠI TRƯỜNG THCS LƯƠNG KHÁNH THIỆN THỊ TRẤN AN LÃO
Lượt xem: 30

         Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý Viên chức; Quyết định số 62/2022/QĐ-UBND ngày 02/11/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý tổ chức bộ máy, quản lý viên chức và lao động hợp đồng tại các đơn vị sự nghiệp công lập của thành phố Hải Phòng.

         Căn cứ Công văn số 369-CV/BTCHU ngày 02/10/2023 của Ban Tổ chức Huyện ủy về việc Thông báo ý kiến của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác cán bộ sau sáp nhập.

         Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện An Lão ban hành Quyết định số 3155/QĐ-UBND ngày 03/10/2023, Quyết định số 3168/QĐ-UBND ngày 03/10/2023 về việc điều động cán bộ quản lý.

         Sáng nay ngày 04/10/2023 Ủy ban nhân dân huyện An Lão tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định về việc sáp nhập Trường THCS An Thắng và THCS Tân Dân và quyết định về việc điều động cán bộ quản lý. Theo đó bà Lê Thị Thúy - Hiệu trưởng trường THCS Lương Khánh Thiện được điều động đến nhận công tác tại trường THCS Tân Thắng, bà Phạm Thị Bình - Hiệu trưởng Trường THCS Tân Dân được điều động đến nhận công tác tại trường THCS Lương Khánh Thiện thị trấn An Lão.

Anh-tin-bai

Bà Lê Thị Thúy nhận Quyết định và Hoa chúc mừng

Anh-tin-bai

Bà Phạm Thị Bình nhận Quyết định và hoa chúc mừng

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới